El 40% de la població pateix alguna malaltia crònica greu. Aquests pacients representen el 85% de la despesa farmacèutica i són el 75% dels pacients admesos a l'atenció primària dues o més vegades els últims dotze mesos.

En la població de més de 65 anys, la prevalència de pacients amb malalties cròniques és de més del 75% i la majoria d'aquests casos té més d'una malaltia crònica. No obstant això, la prevalència augmentarà els propers dos anys a causa de l'envelliment de la societat. Identificar la població en risc és essencial per prendre mesures proactives i per monitoritzar més eficaçment els pacients per millorar la qualitat de l'atenció sanitària alhora que es redueixen els costos.

Per aconseguir-ho, Bismart col·labora amb un grup d'investigació de l'Institut Català de la Salut (ICS). Bismart enriqueix l'algoritme predictiu de morbidesa desenvolupat per l'ICS correlacionant informació sociodemogràfica i econòmica amb l'algoritme predictiu de vulnerabilitat de Bismart.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Refrescar Captcha captcha txt

Notice: Undefined index: quick_contact_gdpr_consent in /home/egarasai/bismart.egarasai.es/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 46