Per a què podem fer servir Big Data?

El Big Data és l’enorme volum de dades estructurades i no estructurades amb què les empreses entren en contacte diàriament. Les empreses del nostre voltant utilitzen Big Data de moltes maneres. [...]